Temel perde betonlarda ısı yalıtımı

Temel perde beton üzerine uygulanan klasik su ve ısı yalıtım uygulamalarında kullanılan izolasyon ürünlerinin ek yeri barındırması sıcak soğuk ortam şartlarında ek yerlerinin açılabilmesi ve kötü işçilikten kaynaklı diğer olasılıkları göz önünde bulundurduğumuz taktirde bu uygulamalar zamanla yalıtım görevi göremez hale gelir ve binanın temelinde perde betonlarında su kaçakları meydana gelir buda binanın güçsüzleşmesine ve zamanla çürümesine sebep olmaktadır. Fakat gelişen teknoloji ve yapıda yeni yalıtım ürünleri ile bu sorunları yaşamadan önce önleminizi alabilirsiniz.Sprey poliüretan uygulaması temel ve perde betonlarda  maksimum ısı yalıtımı sağlayarak bodrum katlarda oluşabilecek nemi ve rutubeti keserek , su yalıtımı uygulamasına’da büyük ölçüde destek sağlayacaktır.

Poliüretan ile temel ve perde beton yalıtımı nasıl yapılır ?

Temel perde beton ısı ve su yalıtımı uygulamalarında sprey poliüretan uygulaması su yalıtımın üzerine direk olarak uygulanabileceği gibi çiroz demirleri kesilen perde betonlara 3 cm poliüretan köpük üzerine su yalıtımı amaçlı 2 mm kalınlığında yüksek esneme kabiliyetine sahip sprey polyurea uygulaması yapılabilir.

Burada dikkat etmeniz gereken husus doğal yağmur ve zemin suyuna doğrudan maruz kalan bu uygulama alanında poliüretan köpük uygulaması doğrudan su yalıtımı amaçlı kesinlikle kullanılmaz. Temel perde betonunda ısı ve su yalıtımı uygulaması yapıldıktan sonra toprak dolgu yada zeminde temel betonu öncesi koruma amaçlı drenflex levhalar serilerek uygulama maksimum koruma altına alınır.Poliüretan sprey köpük uygulaması yek pare bir şekilde uygulandığından ek yeri barındırmaması ve %95 kapalı hücrelere sahip olması sebebiyle su yalıtımına %70 yardımcı olur.